Koło odznaczone Złomem
i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
  21:36
   STR. GŁÓWNA      WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI      Wspólpraca ze szkołami i młodzieżą szkolną

Współpraca ze szkołami i młodzieżą szkolną 2010/2011

W tym artykule pragniemy poinformować o kontaktach naszego koła z młodzieżą szkolną i pracą jaką włożyli koledzy myśliwi w celu wdrożenia programu ogólnopolskiego   „ OŻYWIĆ POLA” oraz utrzymania więzi łowieckiej w zakresie roli myśliwego w ochronie przyrody i zwierząt dziko żyjących w naszych łowiskach. Materiały które otrzymywaliśmy były na bieżąco przekazywane w naszych biuletynach
nr 19,20. Wynika z nich, iż działalność naszych kolegów odbiła się bardzo pozytywnym echem
w Wielkopolsce.
Dla przypomnienia kolegów do współpracy ze szkołami zarząd koła powołał Uchwałą nr 2
z  dnia17.08.2010r.:

- w obwodzie nr 127 Kolegę Lesława Strawę i Macieja Strawę

- w obwodzie nr 213 Kolegę Huberta Napierałę

- w obwodzie nr 228 Kolegę Huberta Macińskiego

- w obrębie m. Poznania z własnej inicjatywy w miesiącu spotkanie grudniu ubr. i marcu br.
w przedszkolu nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach przygotował Kolega Grzegorz Marek w temacie dokarmianie zwierząt w okresie zimowym i rola psów w łowiectwie. Kolega Grzegorz wraz z małżonką otrzymał piękne podziękowanie od kierownictwa przedszkola              ( podziękowanie)

            Pierwsze spotkania w szkołach i w łowiskach odbywały się od września ubr. i trwały do czerwca br. do inauguracyjnego zakończenia roku szkolnego.

            W obwodzie 213 odbyło się 5 spotkań z młodzieżą klasy od 4 do 6. Kolega Hubert Napierała wyjątkowo profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem podszedł do tej inicjatywy mającej wyjątkowe znaczenie w łowiectwie w całej Polsce. Artykuły prezentowane w Łowcu Polskim pokazują jak ważny jest kontakt z młodzieżą, która spragniona jest rzetelnej wiedzy o roli myśliwego, leśnika w kontakcie
ze zwierzyną i przepiękną polską knieją. Podczas spotkań zostały omówione materiały edukacyjne pod nazwą „Myśliwi dzieciom” zakupione przez Zarząd i przekazane kolegom w formie przygotowanego materiału edukacyjnego. Zainteresowanie młodzieży jak wynika z otrzymanych materiałów było zaskakująco duże, a zarazem potrzebne. Świadczył o tym grad zadawanych przez uczniów pytań. Nawet takich jaka jest różnica w wykonywaniu swych obowiązków przez leśnika i myśliwego? Najwięcej odpowiedzi padało, że jeden i drugi chodzi w zielonym stroju, ale przecież to nie wszystko i tutaj dzieciom trzeba było sprzedać posiadaną wiedzę. Również częste padały pytania jak sobie zwierzyna radzi w okresie zimowym?, do czego służą ambony, paśniki?. Dyskusja i pokazywanie w łowiskach tych urządzeń jak również trofeów zwierzyny grubej i dzików wciągało uczniów w coraz to szczegółowsze zagadnienia. Ponieważ obecny rok był rokiem sarny poznanie jej biologii i roli myśliwych w zachowaniu jej liczebności cieszyło się wielkim zainteresowaniem uczniów. Kolega H. Napierała podczas spotkań oprócz prezentowanej tematyki wyświetlił uczniom kilka filmów o tematyce przyrodniczo – łowieckiej. Na spotkaniu w dniu 03.03 został przez wyznaczone gremium ogłoszony konkurs rysunkowy dla młodzieży klasy 5 i 6 i pod tytułem „Zima w lesie”. Zdopingował młodzież informacją, że koło ufundowało wiele atrakcyjnych nagród, które można było zdobyć w owym konkursie wywołało to sporo entuzjazmu wśród młodzieży. Następnie w dniu 06.05 komisja przy udziale pedagogów i kolegi Huberta dokonała oceny
i przyznała dwa miejsca III, dwa II oraz jedno pierwsze.

Wyniki poniżej:

I miejsce MARTA PALEŃ KL. V

II miejsce PATRYCJA JANICKA KL.V, LARYSA BARON KL.V

III miejsce MICHAŁ DZIUBAŁA KL.V, MATEUSZ ŁODYGA KL.VI

            Podsumowanie całości miało miejsce w dniu 28.05.2011 NA FESTYNIE ZAPRZYJAŹNIONYCH WSI organizowanym przez Szkołę Podstawową w Posadowie. Na tej imprezie byli rodzice, uczniowie ze wsi Posadowo, Zgierzynka, Konin, a także zaproszeni goście tj. przedstawiciele władz gminy Lwówek, radni powiatu nowotomyskiego, sołtysi oraz przedstawiciele Szkół Podstawowych im. Powstańców Wielkopolskich z Pniew oraz Kamionnej, Urząd MiG Lwówek reprezentował burmistrz P. Piotr Długosz wraz z małżonką oraz wielu innych reprezentantów władz z innych powiatów. Zdjęcie:

            Kolega H. Napierała otrzymał podziękowanie od Pani Dyrektor Szkoły Izabeli Ogór. Pani Dyrektor za umożliwienie realizacji programu „ Myśliwi dzieciom” otrzymała dyplom i podziękowanie, które przekazał Kolega Hubert w imieniu Zarządu i kolegów naszego koła. Dodatkowo zostały przeprowadzone dwa konkursy pierwszy strzelanie z wiatrówki, a drugi dotyczył wiedzy przyrodniczo – łowieckiej. Również tutaj zostały wręczone nagrody  (zdjęcia).

Na zdjęciach widać wspaniałą atmosferę i piękno odbytej imprezy.

            W obwodzie 228 w nieco inny sposób z uczniami Szkoły Podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy przygotował Hubert Maciński. Spotkania z uczniami z inicjatywy pani wice dyrektor odbyły się wspólnie z klasami od zerówki do klasy III w wyznaczonych godzinach poza lekcjami. Tematyka spotkań i zainteresowanie uczniów było podobne.

Kolega Hubert Maciński prezentując pełne wyposażenie myśliwego podczas bytności na polowaniu wzbudził wielkie zainteresowanie. Każdy z chłopców pragnął usiąść na stołku myśliwskim, założyć torbę myśliwską no i spojrzeć przez prawdziwą myśliwską lornetkę. W trakcie spotkań odbył się ciekawy konkurs rysunkowy „ Dziki przy ambonie”, gdzie można było zobaczyć niebieskiego dzika namalowanego przez maluchów i czarnego lub łaciatego przez dzieci nieco starsze- taka jest ich wyobraźnia. Na zakończenie w maju br. w gronie pedagogów szkoły i Pana Dyrektora Pawła Jakubowskiego odbyło się podsumowanie dotychczasowej współpracy. Komisja w nieco mniejszym składzie Kolega. H. Maciński i  Ł. Rajewski oceniła prace rysunkowe wręczając w dniu zakończenia roku szkolnego 14 dyplomów i tyleż nagród. Wręczanie odbyło się w poszczególnych klasach wiekowych dla grupy klasy zero i pierwszej były książki „Przyjaciel Natury”, dla starszych encyklopedie przyrodnicze. Wyjątkowe zainteresowanie i wiedzę wykazała klasa druga A uczniowie: Krystian Mierzyński, Julia Kąkolewska, Weronika Knop prowadzona przez wychowawczynie Panią Renatę Knop. I tutaj również największe wrażenie impreza zrobiła na dzieciach najmłodszych.

Były podziękowania i prośba o kontynuację tak ciekawych a mało znanych przez uczniów tematów przyrodniczo łowieckich (zdjęcia).

            W obwodzie 127 doświadczony myśliwy Kolega L. Strawa wraz z młodym, ale jak zrównoważonym myśliwym Maciejem Papisem rozpoczęli kontakty w dniu 19.11 w Szkole Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu. Pani Dyrektor Szkoły Beata Nowakowska wielka miłośniczka przyrody ustaliła z naszymi kolegami program spotkań i zapoznała się z ich tematyką. Wspólne dyskusje odbywały się w szkole i w Hubertówce w łowisku Wielonek. Oprócz wiedzy teoretycznej z hodowli i ochrony zwierzyny, roli myśliwego w dokarmianiu zwierzyny oraz etyki myśliwskiej były spotkania przy urządzeniach łowieckich, a grudniu ubr. w łowisku Lipnica było dowiezienie i wyłożenie karmy do paśników oraz soli do lizawek. Na zakończenie 20 czerwca br. Koledzy zorganizowali spotkanie z uczniami Koła Przyrodniczego i Panią Dyrektor. Kolega Lesław Strawa podziękował za współpracę i zaangażowanie młodzieży w dokarmianiu zwierzyny i chęci zdobywania wiedzy łowieckiej. Wręczył dyplom uznania wszystkim uczniom Koła Przyrodniczego. Pani Dyrektor w imieniu pedagogów podziękowała kołu łowieckiemu nr 4 Słonka w Poznaniu oraz prowadzącym spotkania i prosiła o kontynuację tej akcji w następnym roku szkolnym.

            Na zakończenie roku szkolnego zarząd zakupił i poprzez kolegów przekazał szkołom piękne plansze z rysunkami, opisem zwierząt i ptaków bytujących w polskich kniejach.

            Na zakończenie w imieniu Zarządu koła pragnę podziękować zaangażowanym kolegom za czas, wiedzę  jaką staraliście się dydaktycznie i praktycznie przekazać dzieciom i młodzieży. Obraz prawdziwej  przyrody i łowiectwa, jej piękno i przejrzystość podobna była do przedstawionej przez Kol. Huberta Wańskiego w artykule „Nie zawieszam strzelby na kołku”. Dziękując kolegom proszę o dalszą współpracę ze szkołami począwszy od września br.

Darz Bór

                                                                                  Opracował: Łucjan RajewskiWszelkie prawa zastrzeżone dla Koła Łowieckiego nr 4 SŁONKA - www.slonka4.org
     monitoring pozycji