Koło odznaczone Złomem
i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
  22:01
 
Akty prawne -> statut PZŁ
/skorzystano z materiałów PZŁ/

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
Statut PZŁ - tekst jednolity
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ I POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ I POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Rozdział 2 - Zadania Zrzeszenia
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 3 - Postanowienia ogólne
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 4 - Prawa członków
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 5 - Obowiązki członków
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 6 - Członkowie - osoby fizyczne
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 7 - Koła łowieckie
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 8 - Członkowie koła, ich prawa i obowiązki. Nabycie członkostwa w kole
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 9 - Utrata członkostwa w kole
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 10 - Organy koła
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 11 - Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 12 - Utrata członkostwa w Zrzeszeniu
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 13 - Łączenie się kół, podział oraz likwidacja koła
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ III ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 14 - Organy Zrzeszenia
 Czytaj

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
DZIAŁ III ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE
DO WYKONYWANIA POLOWANIA

Rozdział 15 - Postępowanie w przypadku naruszenia obowiązków członkowskich
 Czytaj


 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Koła Łowieckiego nr 4 SŁONKA - www.slonka4.org
     monitoring pozycji