Koło odznaczone Złomem
i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
  22:52
Akty Normatywne
UCHWAŁA NR 12/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 14-12-2010
w sprawie uchylenia w trybie nadzoru uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Radomiu z dnia 26.03.2010 r.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 11/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-10-2010
w sprawie powołania biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2010 r.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 10/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-10-2010
w sprawie wyboru komisji problemowych Zrzeszenia
 Czytaj

UCHWAŁA NR 9/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-10-2010
w sprawie wyboru organów Zrzeszenia: Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i Kapituły Odznaczeń Łowieckich
 Czytaj

UCHWAŁA NR 8/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-10-2010
w sprawie wyboru przewodniczących organów Zrzeszenia: Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i Kapituły Odznaczeń Łowieckich
 Czytaj

UCHWAŁA NR 7/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-10-2010
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce w przedmiocie reasumpcji uchwały dotyczącej wyborów do Okręgowej Rady Łowieckiej w Ostrołęce oraz wyborów członka Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA NR 6/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-10-2010
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie w przedmiocie reasumpcji uchwały dotyczącej wyborów Okręgowej Rady Łowieckiej w Koninie
 Czytaj

UCHWAŁA NR 5/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 11-09-2010
w sprawach wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2011
 Czytaj

UCHWAŁA NR 4/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 11-09-2010
w sprawie powołania członków Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 3/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 11-09-2010
w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego – Łowczego Krajowego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 2/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 11-09-2010
w sprawie powołania wiceprezesów Naczelnej Rady Łowieckiej, stanowiących Prezydium NRŁ
 Czytaj

UCHWAŁA NR 1/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 11-09-2010
w sprawie powołania Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA
XXII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
z dnia 11-09-2010
w sprawie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia w kadencji 2010-2015
 Czytaj

UCHWAŁA
XXII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
z dnia 11-09-2010
w sprawie wyboru 10 członków Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA
XXII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
z dnia 11-09-2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia w latach 2005 - 2009 r.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 82/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 29-06-2010
w sprawie składania wniosków o nadanie godności członka honorowego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 81/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 29-06-2010
w sprawie projektu porządku i regulaminu obrad XXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego
 Czytaj

POROZUMIENIE POMIĘDZY DYREKTOREM LASÓW PAŃSTWOWYCH A PRZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ
z dnia 19-04-2010
w sprawie wprowadzenia " Okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków"
 Czytaj

UCHWAŁA NR 80/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 15-04-2010
w sprawie preliminarza budżetowego Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2010
 Czytaj

UCHWAŁA NR 79/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 15-04-2010
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności organów krajowych PZŁ za rok 2009
 Czytaj

UCHWAŁA NR 78/2010
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 15-04-2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu PZŁ za rok 2009
 Czytaj

Zarządzenie nr 3/2010
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 25-02-2010
w sprawie centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskich
 Czytaj

UCHWAŁA NR 77/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 15-12-2009
w sprawie zwołania XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ
 Czytaj

UCHWAŁA NR 76/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 08-09-2009
w sprawie powołania biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2009 r.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 75/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 08-09-2009
w sprawie wykluczenia z Koła Łowieckiego nr 24 "Szarak" w Kotlinie .........
 Czytaj

UCHWAŁA NR 74/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 08-09-2009
w sprawie wykluczenia z Koła Łowieckiego nr 24 "Szarak" w Kotlinie .........
 Czytaj

UCHWAŁA NR 73/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 08-09-2009
w sprawie wykluczenia z Koła Łowieckiego "Pustułka" w Ożarowie .........
 Czytaj

UCHWAŁA NR 72/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 08-09-2009
w sprawie wykluczenia z Koła Łowieckiego "Łoś" w Mrągowie .........
 Czytaj

UCHWAŁA NR 71/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 08-09-2009
w sprawie przyjęcia "Okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków".
 Czytaj

UCHWAŁA NR 70/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 08-09-2009
w sprawach wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2010
 Czytaj

UCHWAŁA NR 69/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-04-2009
w sprawie określenia kwoty powyżej której niezbędna jest zgoda Naczelnej Rady Łowieckiej dot. obciążenia majątku Zrzeszenia lub zbycia nieruchomości
 Czytaj

UCHWAŁA NR 68/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-04-2009
w sprawie zmiany uchwały Nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania
 Czytaj

UCHWAŁA NR 67/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-04-2009
dotycząca powołania Komisji Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie stanowiska Okręgowej Rady Łowieckiej w Kaliszu z dnia 9 lipca 2007 r. oraz pisma z 23.01.2009 r. w sprawie norowania
 Czytaj

UCHWAŁA NR 66/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-04-2009
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności organów krajowych PZŁ za rok 2008
 Czytaj

UCHWAŁA NR 65/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-04-2009
w sprawie:preliminarza budżetowego Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2009
 Czytaj

UCHWAŁA NR 64/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-04-2009
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu za rok 2008
 Czytaj

UCHWAŁA NR 63/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-04-2009
w sprawie zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia: zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 62/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-12-2008
w sprawie skargi ....................... na uchwały Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie oraz Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Jeleń" w Szczytnie w przedmiocie wykluczenia z koła
 Czytaj

UCHWAŁA NR 61/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-12-2008
w sprawie powołania biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Łowieckiego i Zarządu Głównego PZŁ za 2008 r.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 60/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-12-2008
w sprawie stroju organizacyjnego i dystynkcji
 Czytaj

UCHWAŁA NR 59/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-12-2008
w sprawie wizualizacji Polskiego Związku Łowieckiego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 58/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 02-09-2008
w sprawie wykluczenia z Koła Łowieckiego "Knieja" w Witnicy ............
 Czytaj

UCHWAŁA NR 57/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 02-09-2008
w sprawie skargi Koła Łowieckiego Nr 3 "Gwizd" w Leśnej na uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Jeleniej Górze i Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze w sprawie wykluczenia z Koła Łowieckiego "Gwizd" w Leśnej .............
 Czytaj

UCHWAŁA NR 56/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 02-09-2008
w sprawie odwołania ........ z funkcji członka Okręgowego Sądu Łowieckiego w Koszalinie
 Czytaj

UCHWAŁA NR 54/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 24-04-2008
w sprawie wykluczenia z listy członków Koła Łowieckiego "Słonka" w Świdwinie ....
 Czytaj

UCHWAŁA NR 53/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 24-04-2008
w sprawie wykluczenia z listy członków Koła Łowieckiego "Ryś" w Opolu .....
 Czytaj

UCHWAŁA NR 52/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 24-04-2008
w sprawie wykluczenia z listy członków Koła Łowieckiego "Ryś" w Opolu ...
 Czytaj

UCHWAŁA NR 51/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 24-04-2008
w sprawie wykluczenia z listy członków Koła Łowieckiego "Ryś" w Sławie ......
 Czytaj

UCHWAŁA NR 50/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 24-04-2008
w sprawie odwołania ....... od uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach w sprawie jego odwołania z funkcji Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 Czytaj

UCHWAŁA NR 49/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 24-04-2008
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności organów krajowych PZŁ za rok 2007
 Czytaj

UCHWAŁA NR 48/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 24-04-2008
w sprawie preliminarza budżetowego Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2008
 Czytaj

UCHWAŁA NR 47/2008
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 24-04-2008
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu za rok 2007
 Czytaj

Zarządzenie nr 2/2008
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 04-02-2008
w sprawie sprawozdawczości łowieckiej
 Czytaj

POROZUMIENIE - DG Lasów Państwowych a Przewodniczącym ZG PZŁ
z dnia 08-01-2008
w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego wzoru rocznego planu łowieckiego.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 46/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 11-12-2007
w sprawie rozpatrzenia odwołania Koła Łowieckiego "Ryś" w Ziębicach z dnia 18.09.2007 r. od uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu z dnia 28.06.2007 r.
 Czytaj

Zarządzenie nr 5/2007
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 21-09-2007
w sprawie zmiany wzoru arkusza oceny prawidłowości odstrzału
 Czytaj

UCHWAŁA NR 45/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 04-09-2007
w sprawie powołania biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2007 r.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 44/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 04-09-2007
w sprawie rozpatrzenia odwołania Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chocianowie z dnia 23.04.2007 r. od uchwały Zarządu Głównego PZŁ z dnia 17.04.2007 r.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 43/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 04-09-2007
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 42/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 04-09-2007
w sprawie zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim
 Czytaj

UCHWAŁA NR 41/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 04-09-2007
w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania
 Czytaj

UCHWAŁA NR 40/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 04-09-2007
w sprawach wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2008
 Czytaj

UCHWAŁA NR 39/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-04-2007
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania koncepcji wizualizacji Polskiego Związku Łowieckiego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 38/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-04-2007
w sprawie zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia: zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 37/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-04-2007
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności organów krajowych PZŁ za rok 2006
 Czytaj

UCHWAŁA NR 36/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-04-2007
w sprawie preliminarza budżetowego Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2007
 Czytaj

UCHWAŁA NR 35/2007
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-04-2007
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu za rok 2006
 Czytaj

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2007
PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ
z dnia 15-02-2007
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
 Czytaj

UCHWAŁA NR 34/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 19-12-2006
w sprawie rozpatrzenia odwołań indywidualnych członków PZŁ od uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 17 października 2006 r.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 33/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 19-12-2006
w sprawie odmowy wznowienia postępowania
 Czytaj

UCHWAŁA NR 32/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 19-12-2006
w sprawie skreślenia z listy członków PZŁ
 Czytaj

UCHWAŁA NR 41/2006
ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
z dnia 29-11-2006
w sprawie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich
 Czytaj

UCHWAŁA NR 30/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 05-09-2006
w sprawie powołania Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 29/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 05-09-2006
w sprawie odwołania indywidualnego członka PZŁ od podjętej w trybie nadzoru uchwały Nr 8/2006 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 21 lutego 2006 r..
 Czytaj

UCHWAŁA NR 28/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 05-09-2006
w sprawie rozpatrzenia w trybie nadzoru (§ 108 pkt 15 Statutu PZŁ) skargi Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chocianowie z dnia 28 grudnia 2005 r...
 Czytaj

UCHWAŁA NR 27/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 05-09-2006
w sprawie Regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich
 Czytaj

UCHWAŁA NR 26/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 05-09-2006
w sprawie zmiany uchwały nr 23/2006 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia wniosku przyjęcia na staż
oraz uchwały nr 57/2006 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału
 Czytaj

Zarządzenie nr 4/2006
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 11-05-2006
w sprawie terminów oceny prawidłowości odstrzału łosi, jeleni, jeleni - sika, danieli, rogaczy oraz muflonów
 Czytaj

UCHWAŁA NR 24/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-04-2006
w sprawie rozpatrzenia w trybie nadzoru (§ 108 pkt 15 Statutu PZŁ) wniosku Koła Łowieckiego "Dąbrowa" w Rącznej z dnia 21 listopada 2005 r....
 Czytaj

UCHWAŁA NR 23/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-04-2006
w sprawie uchwalenia wniosku o przyjęcie na staż
 Czytaj

UCHWAŁA NR 22/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-04-2006
w sprawie powołania zastępcy Głównego rzecznika Dyscyplinarnego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 21/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-04-2006
w sprawie preliminarza budżetowego Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2006
 Czytaj

UCHWAŁA NR 20/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-04-2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu za rok 2005
 Czytaj

UCHWAŁA NR 19/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-04-2006
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Zrzeszenia i jego organów krajowych za rok 2005
 Czytaj

UCHWAŁA NR 18/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-04-2006
w sprawie monitoringu łowieckiego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 17/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-04-2006
w sprawie zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia "Zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału"
 Czytaj

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM
z dnia 12-12-2005
 Czytaj

UCHWAŁA NR 16/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-12-2005
w sprawie wyboru Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA NR 15/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-12-2005
w sprawie poszerzenia składu i wyboru członka Komisji Prawnej Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA NR 14/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-12-2005
w sprawie powołania zastępcy Głównego rzecznika Dyscyplinarnego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 13/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-12-2005
w sprawie sposobu rejestracji i obowiązku ujawniania kar porządkowych
 Czytaj

UCHWAŁA NR 12/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-12-2005
w sprawie zmiany Regulaminu Sądów Łowieckich i Rzeczników Dyscyplinarnych PZŁ
 Czytaj

UCHWAŁA NR 11/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-12-2005
w sprawie zmiany regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA NR 10/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-12-2005
w sprawie wyboru członka Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA NR 9/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 12-12-2005
w sprawie wyboru członka Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA NR 8/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 30-08-2005
w sprawie wysokości wpisowego, składki członkowskiej oraz rozdziału składki między budżet ZG PZŁ
i budżety zarządów okręgowych PZŁ oraz ubezpieczenia myśliwych
 Czytaj

UCHWAŁA NR 7/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 30-08-2005
w sprawie wyboru komisji problemowych Zrzeszenia
 Czytaj

UCHWAŁA NR 6/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 30-08-2005
w sprawie wyboru przewodniczących organów Zrzeszenia: Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Kapituły Odznaczeń Łowieckich
 Czytaj

UCHWAŁA NR 5/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 30-08-2005
w sprawie wyboru organów Zrzeszenia: Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Kapituły Odznaczeń Łowieckich
 Czytaj

UCHWAŁA NR 4/2006
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 02-07-2005
w sprawie powołania członków Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 3/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 02-07-2005
w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego ? Łowczego Krajowego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 2/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 02-07-2005
w sprawie powołania Wiceprezesów oraz członków Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA NR 1/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 02-07-2005
w sprawie powołania Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

UCHWAŁA
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
 Czytaj

UCHWAŁA
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
w sprawie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia w kadencji 2005-2010
oraz zasad ustalania wpisowego i składki członkowskiej do dnia 1 stycznia 2006 r.
 Czytaj

UCHWAŁA
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 02-07-2005
w sprawie nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia
 Czytaj

UCHWAŁA NR 58/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 28-04-2005
w sprawie korekty do "Zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału".
 Czytaj

Zarządzenie nr 2/2005
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 08-03-2005
w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału
 Czytaj

UCHWAŁA NR 57/2005
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 22-02-2005
w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.
 Czytaj

POROZUMIENIE
z dnia 07-01-2005
w sprawie trybu postępowania przy uzgadnianiu i zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich
 Czytaj

UCHWAŁA NR 56/2004
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 14-12-2004
w sprawie przyjęcia wstępnej wersji Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
 Czytaj

UCHWAŁA NR 55/2004
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 14-12-2004
w sprawie zwołania XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ
 Czytaj

Komunikat nr 7/2004
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 27-04-2004
dot. rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Czytaj

REGULAMIN - KONKURSY PRACY RETRIEVERÓW
z dnia 09-03-2004
 Czytaj

REGULAMIN - PRÓBY POLOWEJ PRACY WYŻŁÓW
z dnia 09-03-2004
 Czytaj

Zarządzenie nr 4/2003
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 23-09-2003
w sprawie realizacji wytycznych zawartych w Poradniku zagospodarowania łowiski polnych i gospodarowania podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej"
 Czytaj

Zarządzenie nr 6
ZG Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 09-09-2002
w sprawie realizacji niektórych przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U nr 111 poz 724 z późn. zmianami)
 Czytaj

Zarządzenie nr 3/2002
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 16-05-2002
W sprawie realizacji uchwały NRŁ nr 26/2002
 Czytaj

UCHWAŁA NR 26/2002
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 23-04-2002
w sprawie programu poprawy warunków bytowania i rozwoju populacji kuropatwy i zająca szaraka
 Czytaj

Regulamin Krajowego Klubu Sokolników
z dnia 19-12-2001
 Czytaj

UCHWAŁA NR 22/2001
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 11-12-2001
w sprawie jubileuszu 80-lecia PZŁ
 Czytaj

UCHWAŁA Nr 18
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-09-2001
w sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów do PZŁ oraz kandydatów na selekcjonerów
 Czytaj

UCHWAŁA NR 19/2001
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-09-2001
w sprawie wysokości wpisowego, składki członkowskiej oraz rozdziału składki między budżet ZG PZŁ i budżety zarządów wojewódzkich PZŁ oraz ubezpieczenia myśliwych
 Czytaj

UCHWAŁA NR 20/2001
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-09-2001
w sprawie zmiany uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 116/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. dot. podziału kraju na okręgi organizacyjne Polskiego Związku Łowieckiego.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 16
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 10-04-2001
w sprawie zmiany uchwały NRŁ nr 52 z dnia 20 kwietnia 1997r./z późniejszymi zmianami/ dotyczącej regulaminu powoływania wykładowców Polskiego Związku Łowieckiego.
 Czytaj

Komunikat nr 6/2001
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 05-04-2001
W sprawie zasad i warunków przystrzeliwania broni do celów łowieckich
 Czytaj

UCHWAŁA NR 7
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 30-01-2001
w sprawie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej
 Czytaj

Uchwała
XX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 09-12-2000
w sprawie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia w latach 2000-2005
 Czytaj

UCHWAŁA NR 113/99
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 29-06-1999
w sprawie wniesienia poprawek i uzupełnień do "Regulaminu powoływania wykładowców Polskiego Związku Łowieckiego" zatwierdzonego uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 52 z 29 kwietnia 1997 r.
 Czytaj

UCHWAŁA 106/99
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 27-04-1999
w sprawie zasad gospodarowania populacjami dzika
 Czytaj

Uchwała nr 91/98
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 16-06-1998
w sprawie zasad gospodarowania populacją łosia w Polsce
 Czytaj

Uchwała nr 92/98
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 16-06-1998
w sprawie instrukcji na temat przejmowania nieużytków i odłogów dla zagospodarowania łowieckiego.
 Czytaj

Zarządzenie nr 3/98
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 03-03-1998
w sprawie realizacji uchwały nr 66 NRŁ z dnia 17 grudnia 1997 r.
 Czytaj

UCHWAŁA NR 66
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 17-12-1997
w sprawie sporządzania corocznych wykazów wszystkich trofeów medalowych
 Czytaj

UCHWAŁA NR 52
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 29-04-1997
w sprawie "Regulaminu powoływania wykładowców Polskiego Związku Łowieckiego"
 Czytaj

UCHWAŁA NR 36
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 25-02-1997
w sprawie monitoringu łowieckiego.
 Czytaj

UCHWAŁA
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 05-05-1994
w sprawie określania organów Polskiego Związku Łowieckiego właściwych do zgłaszania wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich.
 Czytaj


Wszelkie prawa zastrzeżone dla Koła Łowieckiego nr 4 SŁONKA - www.slonka4.org
     monitoring pozycji